LVU, LVM, LPT

Advokatfirman Kontios jurister är specialiserad inom bland annat socialrätt och våra ombud förordnas regelbundet av förvaltningsdomstolarna i ärenden om tvångsomhändertagande av barn eller  tvångsomhändertagande på grund av missbruk eller psykisk ohälsa. Om du eller ditt barn är föremål för tvångsomhändertagande så har du rätt att själv föreslå önskad jurist.

Din advokatfirma Kontio