Advokatfirman är verksamma i ett brett fält av olika områden. Vi åtar oss många olika typer av ärenden, dock bara inom områden där vi har lång erfarenhet och relevant kompetens.

Du kan känna dig trygg med oss redan vid första kontakten, eftersom vi alltid behandlar det du berättar med tystnadsplikt.
Vid vårt första möte upplyser vi dig alltid om hur ditt ärende kan finansieras.
Somliga gånger finansieras ditt ärende av staten och ibland kan ditt försäkringsbolag ersätta en del av dina kostnader och vissa ärenden måste du betala själv.

Vi arbetar inom Varbergs, Göteborgs och Vänersborgs domsagor.