Målsägandebiträde/särskild företrädare för barn

När någon utsätts för ett grövre brott eller det finns personliga förhållanden och andra omständigheter som innebär att målsäganden (brottsoffret) kan antas ha ett särskilt starkt behov av ombud, utses ett biträde.

Vi förordnas regelbundet som målsägandebiträden och hjälper klienter som blivit utsatta för misshandel, fridskränkning, sexualbrott, hatbrott och hedersrelaterat våld. Du har själv rätt att föreslå den jurist som du önskar som målsägandebiträde.

Barn som blivit utsatt för ett misstänkt brott av någon nära anhörig kan få en särskild företrädare förordnade för sig. Den särskilde företrädaren har samma roll som ett målsägandebiträde men med beslutsrätt i frågor kring t.ex polisförhör och läkarundersökning.