Advokatsamfundet

Advokatsamfundet har till uppgift att granska så att advokater följer dess etiska ramar och kan vidta olika disciplinåtgärder mot advokater som inte gör detta, exempelvis frånta dem advokattiteln eller ge dem en skriftlig erinran.

För att bli ledamot i Advokatsamfundet måste man tagit tidigare juris kandidatexamen (Jur. kand) eller nuvarande juristexamen och därefter ha arbetat som jurist i tre år. Utöver yrkeslivserfarenhet och examen måste man även gå kurser, samt klara advokatexamen.

Konsumenttvistnämnd
Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.

Se närmare:
https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamn…