Personskaderätt

Den som drabbats av en trafikskada har rätt till trafikskadeersättning enligt trafikskadelagen. De flesta försäkringsbolagen betalar för ombudskostnader vid allvarligare och mer komplicerade skador. Trafikskadeersättning är inte detsamma som skadestånd men beräknas utifrån skadeståndslagens principer. Som skadedrabbad kan du ha rätt till ersättning för sveda och värk, inkomstförlust, ersättning för vård- och behandlingskostnader och medicinsk invaliditet. Det är mycket att tänka på och därför är det viktigt att anlita en expert. Vi har lång och djup erfarenhet handläggning och processföring mot försäkringsbolag.