Brottmål

Enligt rättegångsbalken har den som misstänks för ett brott alltid rätt att anlita en försvarare. Domstolen förordnar regelmässigt försvarare för den som är anhållen eller häktad. Det samma gäller om påföljden är svårbestämd, den misstänkte är under 18 år eller om straffvärdet övergår sex månaders fängelse.  Som misstänkt har du rätt att själv bestämma vilken försvarare du vill ha. Vi tar uppdrag både som offentlig försvarare och privat försvarare

Din advokatfirma Kontio