Familjerätt

Vid en skilsmässa eller separation där det finns gemensamma barn ställs ofta föräldrarna inför frågan om vårdnaden ska vara gemensam eller enskild, om barnen ska bo växelvis, vem som ska vara boendeförälder och vem ska vara umgängesförälder. När parterna inte kommer överens är det bra att ta hjälp av en jurist. Vi biträder föräldrar genom vårdnadstvister och umgängestvister. Vi processar i domstol och hanterar kontakter med myndigheter och motparter.

Din advokatfirma Kontio